Zartbitter Köln e.V Kontakt- und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen

Seiten-Abo

Nie je N!E!

Každé dievča má svoj vlastný spôsob, ako povedať N!E.

Nein ist NE!N!
To nie je v poriadku, ak sa chlapci alebo muži nejakému dievčaťu neslušne prihovárajú, pískajú za ním alebo si ho slovami, pohľadmi či dotykmi doberajú.
K takýmto chlapcom a mužom môžeš byť nepríjemná a ty sa za toto N!E nikdy nemusíš ospravedlňovať.

N
etráp sa, ak nebudeš pri takomto dobiedzaní reagovať cool, pohotovo alebo vtipne.Tak to vôbec nemusí byť. Je úplne jedno, čo povieš alebo čo urobíš. Dôležité je, aby si vedela: Môžeš sa brániť! Niekedy nie je ľahké vedieť, čo chceme. O niečo ľahšie je vedieť, čo  nechceme. A to už často stačí!
Nein ist NE!N!
Existujú starší mladiství, dospelí muži alebo ženy, ktorí sa snažia cielene zmiasť tvoje city. Niektorí sa ťa napr. dotknú a tvária sa, akoby sa ťa dotkli iba náhodou. Iní ti ukazujú neslušné obrázky alebo pornografické filmy a tvrdia, že jeto normálne.

Ak niekto takto zraní tvoje city, potom môžeš povedať N!E. Môžeš urobiť všetko, aby si sa ochránila: môžeš byť nepríjemná, môžeš sa vyhovárať, kričať, pľuť, utiecť ....
Nein ist NE!N!
Ak ti je niečo v istej situácii zvláštne alebo sa stane zvláštnym, ber to vážne! Popremýšľaj, aké máš možnosti. Čo môžeš urobiť. Ak budeš reagovať skôr, si v lepšej východiskovej situácii. Máš oveľa viac možností dostať sa z tejto situácie, ako keď budeš čakať, čo sa stane.

Nežnosť je niečo veľmi pekné. Ty sama môžeš rozhodnúť, kedy a s kým ju chceš prežívať. Ak aj máš rada nejakého chlapca a rada sa s ním maznáš, rob iba to, čo ti je príjemné. Aby si sa cítila dobre, nie je rozhodujúce, čo od teba očakáva chlapec, ale iba to, čo ty chceš. Nie je to o. k., ak ťa chlapec prehovára alebo dokonca núti, aby si robila viac,ako si želáš ty.
Nein ist NE!N!
Možno si svojim rodičom povedala, že ideš ku  kamarátke. Ale stretla si sa s niekým iným. Aj tak nie si vinná ty, keď ťa niekto sexuálne zneužíva!

Môžeš sa obliekať, ako ty chceš. To, že sa obliekaš pekne alebo nosíš šaty, v ktorých sa cítiš dobre, nedáva druhému právo, aby ťa obťažoval.

Nikto nemá právo strašiť ťa slovami (napr. vyhrážkami alebo vydieraním), bitkou alebo inou hrubosťou.
Nein ist NE!N!
Keď niekto zraní tvoje city alebo ti povie tajomstvo, ktoré ťa ťaží, môžeš to niekomu povedať. Nie je to klebetenie ani zrada!

Keď ti niekto niečo podaruje, môžeš to pokojne prijať. Ale darčeky alebo pozvania môžeš aj odmietnuť. Za darčeky aj za tzv. dôkazy priateľstva nemusíš robiť žiadnu protislužbu. Ak ti niekto niečo venoval, aby si mu preukázala nejakú službu, potom to je vydieranie – a to nie je v poriadku.
Niekedy ti niekto zatelefonuje, stoná do telefónu alebo rozpráva nepríjemné veci a snaží sa vtiahnuť ťa do rozhovoru. Proti takémuto obťažovaniu sa môžeš brániť jednoducho tak, že zložíš telefón alebo píšťalkou zapískaš do slúchadla.
Nein ist NE!N!
V nebezpečnej situácii je dôležitá tvoja odhodlanosť. Môžeš utiecť, hľadať výhovorky, kričať alebo stále opakovať: „Ja to nechcem!“ Môžeš jednoducho 5-, 6-, 10-krát hovoriť to isté, bez toho, aby si vysvetľovala, prečo to nechceš. Dôležité je, aby si to vydržala a napr. nezakričala iba raz, ale vytrvalo kričala.

Často je ťažké brániť sa samej.
Porozmýšľaj, kto ti môže pomôcť! Máš kamarátku, ktorej dôveruješ?
Alebo nejakú učiteľku, vychovávateľku ..., ktorá ti je sympatická? Pozbieraj všetku svoju odvahu a povedz jej o tom. Ak ti hneď neuveria alebo nemáš ešte odvahu o tom niekomu povedať, nevzdávaj sa! Zapamätaj si: Ty nie si vinná!


M
ôžeš sa obrátiť na psychologickú poradňu. Tvoja kamarátka, učiteľka ... možno poznajú adresu nejakej poradne, krízového centra, ktoré sa venujú sexuálnemu zneužívaniu detí.© Ursula Enders 2007
Nie je N!E. Tipy sebauplatnenia pre dievčatá.
Ilustrácia: Dorothee Wolters, Kolín, Nemecko

Zartbitter Köln is an information and counselling centre against sexual abuse of girls and boys.
More information at:
www.zartbitter.de
or:
Zartbitter Köln, Sachsenring 2-4, D-50677 Köln.

S
upported by SONY and
Logo Familienministerium NRW

Spenden und helfen!

    herzanimation
Unterstützen Sie Zartbitter e.V. mit einer Spende »»

Hier finden Sie Hilfe:


Hilfeportal
Hilfeportal Sexueller Missbrauch »»